معدن عباس آباد

نوع سنگ : تراورتن

معدن لایبید

نوع سنگ : چینی و کریستال لایبید

سنگبری ها و انبار سنگ

مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های برش سنگ